Obavještavamo korisnike sistema i javnost da smo dana 31.08.2022. godine kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske podnijeli Zahtjev za odobrenje tarife za pristup transportnom sistemu prirodnog gasa.

Obavještenje o podnijetom zahtjevu