Transportni sistem prirodnog gasa


BiH nema vlastitih nalazišta prirodnog gasa, te se sve količine uvoze iz Rusije, preko transportnih sistema Ukrajine, Mađarske i Srbije. Trenutno postoji samo jedan ulaz gasa u BiH i to u mjestu Šepak kod Zvornika.

Prvi potrošač prirodnog gasa bila je Fabrika glinice „Birač“ u Zvorniku 1979. godine. Iste godine završena je izgradnja gasovoda Zvornik-Sarajevo, te je i grad Sarajevo priključen na gasovodni sistem.

Kapacitet transportnog sistema prirodnog gasa je oko 750 miliona Sm3/god, a projektovani pritisak je 50 bar. Gasovod je projektovan i izgrađen prema propisu ANSI B31.8, a kvalitet materijala cijevi je API 5LX 52. Čelične cijevi su tvornički predizolovane polietilenom, a kompletan sistem je pokriven katodnom zaštitom.

„Gas Promet“ AD, Pale obavlja djelatnost upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa u Republici Srpskoj.

Transportni sistem prirodnog gasa u RS čine:

  • magistralni gasovod „Šepak – Karakaj“ sa BS „Šepak“ i prihvatnom čistačkom stanicom u Karakaju
  • PPS „Karakaj“ (tri mjerne linije sa ultrazvučnim mjerilima protoka i regulatorima protoka prirodnog gasa)
  • GMRS „Alumina“ (dvije mjerno-regulacione linije za potrebe fabrike glinice i treća regulaciona linija sa MS „Industrijska zona“ za potrebe potrošača u industrijskoj zoni u Karakaju)
  • MS „KPG stanica“ (izlaz visokog pritiska za proizvodnju komprimiranog prirodnog gasa)
  • gasovod visokog pritiska „Karakaj – Zvornik“ sa kontrolnom MS „Karakaj“
  • GMRS „Zvornik“ (snabdijeva grad Zvornik i Mali Zvornik u Srbiji; distributer gasa u Zvorniku je „Zvornik-stan“ AD)
  • MS „Sarajevo“ (snabdijeva potrošače u FBiH i grad Istočno Sarajevo; distributer gasa u Istočnom Sarajevu je „Sarajevo-Gas“ AD)
  • magistralni gasovod „Karakaj – Entitetska granica sa FBiH“ sa otpremnom čistačkom stanicom u Karakaju i BS „Šekovići“

ŠEMA TRANSPORTNOG SISTEMA

Radni pritisak transportnog sistema Republike Srpske se kreće od 30 do 45 bar.

„Gas Promet“ AD, Pale obavlja djelatnost transporta prirodnog gasa na dionici magistralnog gasovoda „Šepak – Karakaj“ i gasovodu visokog pritiska „Karakaj – Zvornik“, dok na dionici magistralnog gasovoda „Karakaj – Entitetska granica sa FBiH“ djelatnost transporta obavlja „Sarajevo-Gas“ AD, Istočno Sarajevo.

Na Entitetskoj granici djelatnost transporta preuzima „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo.