Realizovane aktivnosti na poboljšanju transportnog sistema


 • Ispitivanje gasovoda inteligentnim kracerom i otklanjanje nedostataka
 • Intenzivno mjerenje podzemnog čeličnog gasovoda (kontinualno mjerenje potencijala za ispitivanje katodne zaštite čeličnog gasovoda, određivanje mjesta i veličine izolacionih grešaka, određivanje otpora izolacionih prirubnica, analiza zemljišta kod većih grešaka izolacije)
 • Sanacija perforacija na gasovodu
 • Zamjena gasnih kotlova za predgrijavanje gasa
 • Zamjena sakupljača kondenzata na gasnom čvorištu “Karakaj”
 • Zamjena oko 80 m cijevi na mjestu detektovanih perforacija
 • Rekonstrukcija regulacione u mjerno-regulacionu stanicu za “Alumina” d.o.o. sa radnom i rezervnom linijom (montaža turbinskih mjerila protoka sa korektorima zapremine gasa)
 • Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazu za “Alumina” d.o.o.
 • Rekonstrukcija GMRS “Zvornik” (puštanje u rad mjerne linije za ljetnu potrošnju na izlazu za Zvornik i rekonstrukcija mjernog mjesta za Mali Zvornik)
 • Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazima iz GMRS “Zvornik”
 • Ispitivanje stanja obloge gasovoda “Karakaj-Zvornik”
 • Izgradnja obilaznog voda na gasnom čvorištu “Karakaj” kojim je omogućeno zasebno mjerenje na svakom izlazu
 • Nabavka i ugradnja hromatografa na gasnom čvorištu “Karakaj”
 • Zamjena izmjenjivača toplote na GMRS Alumina
 • Nabavka odorizatora na GMRS “Zvornik”
 • Zamjena regulatora pritiska na svim regulacionim linijama
 • Zamjena cirkulacionih pumpi u kotlovnici za predgrijavanje gasa
 • Zamjena oznaka (stacionaža) na gasovodu “Šepak – Karakaj”

Plan održavanja za 2024. godinu


 • Unutrašnje čišćenje i snimanje stanja gasovoda “Šepak – Karakaj” inteligentnim kracerom
 • Sanacija postojećih “slabih” mjesta
 • Ulaganje u sistem za daljinsko praćenje i upravljanje transportnim sistemom
 • Baždarenje mjerene opreme na izlazu za Aluminu
 • Ispitivanje katodne zaštite
 • Popravka oštećenih stubića katodne zaštite
 • Servisiranje gasnih kotlova za predgrijavanje gasa
 • Servisiranje cirkulacionih pumpi
 • Servisiranje elektro ormara
 • Servisiranje regulatora pritiska
 • Servisiranje gasnog hromatografa
 • Baždarenje sigurnosnih ventila (jednom godišnje)
 • Pregled trase gasovoda „Šepak-Karakaj“ i „Karakaj-Zvornik“ (dva puta godišnje)
 • Servisiranje PP aparata (dva puta godišnje)
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija u gasnim stanicama (jednom godišnje)
 • Održavanje elektroinstalacija i rasvjete
 • Održavanje zgrada i dvorišta