Tehnički kapacitet sistema (u kWh) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

7.665.000.000
6.000.600.000
1.357.800.000
306.600.000

 

Maksimalni tehnički dnevni kapacitet (u kWh/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

X 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
I 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
II 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
III 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IV 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
V 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VIII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IX 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000

 

Raspoloživi kapacitet sistema (u kWh) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

4.487.718.109
3.619.719.811
561.398.298
306.600.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (kWh/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

X 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
I 3.343.935 40.513 63.818 35.000
II 3.343.935 40.513 63.818 35.000
III 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IV 3.343.935 40.513 63.818 35.000
V 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VIII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IX 3.343.935 40.513 63.818 35.000

Tehnički kapacitet sistema (u kWh) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

7.665.000.000
6.000.600.000
1.357.800.000
306.600.000

 

Maksimalni tehnički dnevni kapacitet (u kWh/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

X 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
I 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
II 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
III 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IV 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
V 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VIII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IX 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000

 

Raspoloživi kapacitet sistema (u kWh) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

4.487.718.109
3.619.719.811
561.398.298
306.600.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (kWh/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

PPS Zvornik 1

IZLAZ 2:

PPS Zvornik 2

IZLAZ 3:

MRS Šepak

X 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
I 3.343.935 40.513 63.818 35.000
II 3.343.935 40.513 63.818 35.000
III 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IV 3.343.935 40.513 63.818 35.000
V 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VIII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IX 3.343.935 40.513 63.818 35.000