Tehnički kapacitet sistema (u Sm3) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

708.100.000 584.000.000 109.500.000 14.600.000

 

Maksimalni tehnički dnevni kapacitet (Sm3/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

X 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
I 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
II 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
III 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IV 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
V 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VIII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IX 1.940.000 1.600.000 300.000  40.000

 

Raspoloživi kapacitet sistema (u Sm3) za 2022/2023. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

427.702.650 372.750.000 43.915.650 11.037.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (Sm3/dan) za 2022/2023. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

X 226.650 100.000 111.700  14.950
XI 226.650 100.000 111.700 14.950
XII 226.650 100.000 111.700 14.950
I 226.650 100.000 111.700 14.950
II 226.650 100.000 111.700 14.950
III 226.650 100.000 111.700 14.950
IV 226.650 100.000 111.700 14.950
V 226.650 100.000 111.700 14.950
VI 226.650 100.000 111.700 14.950
VII 226.650 100.000 111.700 14.950
VIII 226.650 100.000 111.700 14.950
IX 226.650 100.000 111.700 14.950