Gas Promet


Odlukom Vlade Republike Srpske broj 02/1-020-1505/98 od 29.07.1998 godine osnovano je ODP „Gas Promet“ Srpsko Sarajevo, kao državno preduzeće za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa.

U 2005. godini, nakon izvršene vlasničke transformacije državnog kapitala, preduzeće se organizovalo i registrovalo kao Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa “Gas Promet” Istočno Sarajevo – Pale.

Nakon usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o gasu promjenjen je i naziv preduzeća u Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa „Gas Promet“ Pale.

Vlasnička struktura kapitala u Društvu je slijedeća:

– JP “Srbijagas” 39,14%

– Akcijski fond Republike Srpske (državni kapital) 26,09%

– Penzioni rezervni fond 10%

– Fond za restituciju Republike Srpske 5%

– Investicioni fondovi i fizička lica 19,77%

Uprkos poteškoćama, u proteklom periodu smo uspjeli obezbijediti siguran i bezbjedan rad transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj radi kontinualnog snabdijevanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prirodnim gasom. Brinuli smo i o sanaciji i održavanju postojećeg transportnog sistema, kao i o razvoju i širenju gasne mreže u Republici Srpskoj.

Kao poseban uspjeh smatramo naš doprinos u donošenju Zakona o gasu. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, način obavljanja djelatnosti proizvodnje, transporta, distribucije, snabdijevanja i skladištenja prirodnog gasa na teritoriji Republike Srpske.

Donijeli smo „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“ i “Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa”, kao neophodne propise za obavljanje energetskih djelatnosti: transporta i upravljanja transportnim sistemom.

Društvo posjeduje dozvole, izdate od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, za obavljanje djelatnosti:

– upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa
– transporta prirodnog gasa

Strukturu zaposlenih uglavnom čini visokoobrazovani stručni kadar sposoban da vodi poslove i ispunjava sve svoje obaveze.