Tehnički kapacitet sistema (u Sm3) za 2023/2024. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

708.100.000 584.000.000 109.500.000 14.600.000

 

Maksimalni tehnički dnevni kapacitet (Sm3/dan) za 2023/2024. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

X 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
I 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
II 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
III 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IV 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
V 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VIII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IX 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000

 

Raspoloživi kapacitet sistema (u Sm3) za 2023/2024. godinu

 

ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

708.100.000 584.000.000 109.500.000 14.600.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (Sm3/dan) za 2023/2024. godinu

 

Mjesec ULAZ:

ŠEPAK

IZLAZ 1:

KLADANJ

IZLAZ 2:

KARAKAJ

IZLAZ 3:

ZVORNIK

X 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
I 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
II 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
III 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IV 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
V 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VIII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IX 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000