Unutrašnja organizacija Društva:


  1. Kabinet direktora
  2. Sektor tehničkih poslova
    • Služba za transport, upravljanje i razvoj transportnog sistema
    • Služba za održavanje i mjerenja
  3. Sektor ekonomskih poslova
    • Služba za finansijsko-računovodstvene i komercijalne poslove
  4. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove