Raspoloživi kapacitet sistema (u kWh) za prvi kvartal 2023. godine

ULAZ: IZLAZ 1: IZLAZ 2: IZLAZ 3:
ŠEPAK PPS Zvornik 1 PPS Zvornik 2 MRS Šepak
731.214.172 517.441.095 138.173.077 75.600.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (kWh/dan) za prvi kvartal 2023. godine

Mjesec ULAZ: IZLAZ 1: IZLAZ 2: IZLAZ 3:
ŠEPAK PPS Zvornik 1 PPS Zvornik 2 MRS Šepak
I 3.343.935 972.308 1.531.627 840.000
II 3.343.935 972.308 1.531.627 840.000
III 3.343.935 972.308 1.531.627 840.000