Strategija


Tržište prirodnog gasa u Republici Srpskoj je ograničeno na usko područje kojim prolazi transportni gasovod. Potrošnja prirodnog gasa u RS je niska. Najveći udio u potrošnji gasa ima industrija – oko 91%. Republika Srpska nema svojih izvora prirodnog gasa te je snabdijevanje gasom u potpunosti bazirano na uvozu (ruski gas).

Da bi se zadovoljile buduće potrebe za prirodnim gasom, biće neophodno da se proširi i maksimalno iskoristi postojeći transportni sistem, a da se u isto vrijeme izgradi i novi magistralni gasovod.

S obzirom na povoljan geografski raspored većih naseljenih mjesta u Republici Srpskoj, novi magistralni gasovod bi trebalo graditi u sjevernom dijelu Republike Srpske, kroz Semberiju, Posavinu i Krajinu.

Planirana nova tačka interkonekcije bi bila kod Bijeljine i preko nje bi se transportni sistem RS/BiH povezao sa transportnim sistemom Republike Srbije. Time bi se stvorila mogućnost snabdjevanja prirodnim gasom i iz postojeće Ukrajinske rute, ali i iz Turskog toka.