GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA "GAS PROMET" AD PALE

Skupština akcionara "GAS PROMET" AD Pale, zakazana je za 05.06.2024. godine, u 12 časova, u prostorijama Društva, u ulici Boška Jugovića br.18.

 

Одлука о сазивању скупштине

Годишња скупштина-дневни ред

Записник са скупштине 31.05.

Извјештај о пословању (2)

Финансисјски извјештај 2023

Ноте уз финанасијски извјештај

Извјештај о раду управног одбора

Уговор о организовању пречишћени текст

Статут пречишћени текст

Ревизорски извјештај за 2023

Приједлог одлуке усвајање финансијских извјештаја

Приједлог одлуке усвајање ревизорског извјештаја

Приједлог одлуке усвајање извјештаја о пословању

Приједлог одлуке пречишћени текст уговор о организовању

Приједлог одлуке пречишћени текст статут

Приједлог одлуке о расподјели добити

Приједлог одлуке о разрјешењу чланова УО

Приједлог одлуке о престанку мандата независном ревизору

Приједлог одлуке о именовању чланова УО

Приједлог одлуке о именовању ревизора

Приједлог одлуке о измјенама Уговора о организовању

Приједлог одлуке измјене и допуне статута

Приједлог измјене Пословника Скупштине акционара

Приједлог одлуке усвјање Извјештаја УО

Пословник о раду скупштине акционара

Приједлог одлуке преч. текст пословника


GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA "GAS PROMET" AD PALE

Skupština akcionara "GAS PROMET" AD Pale, zakazana je za 05.06.2024. godine, u 12 časova, u prostorijama Društva, u ulici Boška Jugovića br.18.

 

Одлука о сазивању скупштине

Годишња скупштина-дневни ред

Записник са скупштине 31.05.

Извјештај о пословању (2)

Финансисјски извјештај 2023

Ноте уз финанасијски извјештај

Извјештај о раду управног одбора

Уговор о организовању пречишћени текст

Статут пречишћени текст

Ревизорски извјештај за 2023

Приједлог одлуке усвајање финансијских извјештаја

Приједлог одлуке усвајање ревизорског извјештаја

Приједлог одлуке усвајање извјештаја о пословању

Приједлог одлуке пречишћени текст уговор о организовању

Приједлог одлуке пречишћени текст статут

Приједлог одлуке о расподјели добити

Приједлог одлуке о разрјешењу чланова УО

Приједлог одлуке о престанку мандата независном ревизору

Приједлог одлуке о именовању чланова УО

Приједлог одлуке о именовању ревизора

Приједлог одлуке о измјенама Уговора о организовању

Приједлог одлуке измјене и допуне статута

Приједлог измјене Пословника Скупштине акционара

Приједлог одлуке усвјање Извјештаја УО

Пословник о раду скупштине акционара


Dozvola za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja TS

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 04.03.2021. godine, izdala je Dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa Akcionarskom društvu “GAS PROMET” PALE.

Dozvola za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa


Certifikacija operatera transportnog sistema prirodnog gasa

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 18.11.2020. godine, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice, donijela je Rješenje o certifikaciji operatera transportnog sistema prirodnog gasa - Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa "GAS PROMET" PALE.

Rješenje o certifikaciji „GAS-PROMET“ AD PALE

Mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice

Mišljenje Sekretarijata Energetske zajednice (eng.)


Potpisan sporazum o radnom režimu

U skladu sa Odlukom Energetske zajednice broj 2018/02/PHLG-EnC, od 12.01.2018, "GAS PROMET" AD Pale je potpisalo Sporazum o radnom režimu sa susjednim operatorom transportnog sistema "Transportgas Srbija" d.o.o. Novi Sad.

Sporazum omogućava usklađenost u tehničkim, operativnim i komunikacionim oblastima i veći stepen integracije usluga unutar Energetske Zajednice.


Svečano otvaranje nove poslovne zgrade

Milomir Draganić generalni direktor "GAS PROMET" AD, Petar Đokić ministar energetike i rudarstva Republike Srpske i Dušan Bajatović generalni direktor JP "Srbijagas" su dana 09.06.2020. godine u Palama, u prisustvu brojnih ličnosti iz privrednog i javnog života, svečano otvorili novu poslovnu zgradu Akcionarskog društva za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa „GAS PROMET“ Pale. Objekat se nalazi u Ulici Boška Jugovića broj 18 na parceli ukupne površine oko 700 m2 a sastoji od prizemlja i dvije etaže ukupne korisne površine oko 460 m2.

 


Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na TS

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj drugoj sjednici održanoj na Palama dana 23.12.2019. godine, donio je „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 134. redovnoj sjednici održanoj 23.01.2020. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Saglasnost na pravila za priključenje


Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj prvoj sjednici održanoj na Palama dana 23.09.2019. godine, donio je „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 125. redovnoj sjednici održanoj 24.10.2019. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Saglasnost na pravila o radu