Прекид испоруке природног гаса

Због најављених радова узгасног оператера "Транспортгас Србија" на транспортном систему - магистрални гасовод РГ-05-04, на тачки интерконекције, доћи ће до потпуног прекида транспорта природног гаса 07. и 08. августа 2024. године.

Корисници транспортног система "Гас Промет-а" су благовремено обавјештени о термину прекида испоруке.


ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА "ГАС ПРОМЕТ" АД ПАЛЕ

Скупштина акционара "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале, заказана је за 05.06.2024. године, у 12 часова, у просторијама Друштва, у улици Бошка Југовића бр.18.

 

Одлука о сазивању скупштине

Годишња скупштина-дневни ред

Записник са скупштине 31.05.

Извјештај о пословању (2)

Финансисјски извјештај 2023

Ноте уз финанасијски извјештај

Извјештај о раду управног одбора

Уговор о организовању пречишћени текст

Статут пречишћени текст

Ревизорски извјештај за 2023

Приједлог одлуке усвајање финансијских извјештаја

Приједлог одлуке усвајање ревизорског извјештаја

Приједлог одлуке усвајање извјештаја о пословању

Приједлог одлуке пречишћени текст уговор о организовању

Приједлог одлуке пречишћени текст статут

Приједлог одлуке о расподјели добити

Приједлог одлуке о разрјешењу чланова УО

Приједлог одлуке о престанку мандата независном ревизору

Приједлог одлуке о именовању чланова УО

Приједлог одлуке о именовању ревизора

Приједлог одлуке о измјенама Уговора о организовању

Приједлог одлуке измјене и допуне статута

Приједлог измјене Пословника Скупштине акционара

Приједлог одлуке усвјање Извјештаја УО

Пословник о раду скупштине акционара

Приједлог одлуке преч. текст пословника


Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања ТС

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 04.03.2021. године, издала је Дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса Акционарском друштву "ГАС ПРОМЕТ" ПАЛЕ.

Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса


Цертификација оператера транспортног система природног гаса

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 18.11.2020. године, уз претходно прибављено Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице, донијела је рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ ПАЛЕ.

Рјешење о цертификацији "ГАС ПРОМЕТ" АД ПАЛЕ

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице (енг.)


Потписан споразум о радном режиму

У складу са Одлуком Енергетске Заједнице број 2018/02/ПХЛГ-ЕнЦ, од 12.01.2018. "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале је потписало Споразум о радном режиму са сусједним оператором транспортног система "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад.

Споразум омогућава усклађеност у техничким, оперативним и комуникационим областима и већи степен интеграције услуга унутар Енергетске Заједнице.


Свечано отварање нове пословне зграде

Миломир Драганић генерални директор "ГАС ПРОМЕТ" АД, Петар Ђокић министар енергетике и рударства Републике Српске и Душан Бајатовић генерални директор ЈП "Србијагас" су дана 09.06.2020. године у Палама, у присуству бројних личности из привредног и јавног живота, свечано отворили нову пословну зграду Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале. Објекат се налази у Улици Бошка Југовића број 18 на парцели укупне површине око 700 m2 а састоји од приземља и двије етаже укупне корисне површине око 460 m2.

 


Рјешење о давању сагласности на Правила и тарифе за прикључење на ТС

Управни одбор „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, на својој другој сједници одржаној на Палама дана 23.12.2019. године, донио је „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 134. редовној сједници одржаној 23.01.2020. године, донијела је Рјешење о давању сагласности на „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Рјешење о давању сагласности


Рјешење о давању сагласности на Правила о раду транспортног система

Управни одбор "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале, на својој првој сједници одржаној на Палама 23.09.2019. године, донио је "Правила о раду транспортног система природног гаса".

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 125. редовној сједници одржаној 24.10.2019. године, донијела је Рјешење о давању сагласности на "Правила о раду транспортног система природног гаса".

Сагласност на правила о раду