Обавјештење о поднијетом захтјеву за одобрење тарифе

Обавјештавамо кориснике система и јавност да смо дана 31.08.2022. године код  Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске поднијели Захтјев за одобрење тарифе за приступ транспортном систему природног гаса.

Обавјештење о поднијетом захтјеву


Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања ТС

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 04.03.2021. године, издала је Дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса Акционарском друштву "ГАС ПРОМЕТ" ПАЛЕ.

Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса


Цертификација оператера транспортног система природног гаса

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 18.11.2020. године, уз претходно прибављено Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице, донијела је рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ ПАЛЕ.

Рјешење о цертификацији "ГАС ПРОМЕТ" АД ПАЛЕ

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице (енг.)


Транспортоване количине природног гаса у 2020. години

Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2020. години је транспортована укупна количина од 211.803.835 m3 природног гаса, што је за око 8,7% мање у односу на 2019. годину када је транспортовано 231.966.610 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 39.048.110 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 172.396.292 m3 и за кориснике у Републици Србији 359.433 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 176.115.402 m3, што је за око 0,4% више него у прошлој години.

Преко МРС “Алумина” је испоручено 28.330.021 m3 – 38,7% мање него у прошлој години.

Преко МС “КПГ станица” је испоручено 4.395.941 m3 – око 42,6% мање него у прошлој години.

Преко МС “Индустријска зона” је испоручено 367.925 m3 – око 9,8% више него у прошлој години.

Преко ГМРС “Зворник" је испоручено 2.594.546 m3 – око 8,4% више него у прошлој години.


Потписан споразум о радном режиму

У складу са Одлуком Енергетске Заједнице број 2018/02/ПХЛГ-ЕнЦ, од 12.01.2018. "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале је потписало Споразум о радном режиму са сусједним оператором транспортног система "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад.

Споразум омогућава усклађеност у техничким, оперативним и комуникационим областима и већи степен интеграције услуга унутар Енергетске Заједнице.


Свечано отварање нове пословне зграде

Миломир Драганић генерални директор "ГАС ПРОМЕТ" АД, Петар Ђокић министар енергетике и рударства Републике Српске и Душан Бајатовић генерални директор ЈП "Србијагас" су дана 09.06.2020. године у Палама, у присуству бројних личности из привредног и јавног живота, свечано отворили нову пословну зграду Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале. Објекат се налази у Улици Бошка Југовића број 18 на парцели укупне површине око 700 m2 а састоји од приземља и двије етаже укупне корисне површине око 460 m2.

 


Рјешење о давању сагласности на Правила и тарифе за прикључење на ТС

Управни одбор „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, на својој другој сједници одржаној на Палама дана 23.12.2019. године, донио је „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 134. редовној сједници одржаној 23.01.2020. године, донијела је Рјешење о давању сагласности на „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Рјешење о давању сагласности


Транспортоване количине природног гаса у 2019. години

Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2019. години је транспортована укупна количина од 231.966.610 m3 природног гаса, што је за око 3,8% мање у односу на 2018. годину када је транспортовано 241.135.148 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 59.836.911 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 171.802.146 m3 и за кориснике у Републици Србији 327.553 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 175.343.151 m3, што је за око 2% више него у прошлој години.

Преко МРС "Алумина" је испоручено 46.236.569 m3 - 26% мање него у прошлој години.

Преко МС "КПГ станица" је испоручено 7.658.921 m3 - око 117% више него у прошлој години.

Преко МС "Индустријска зона" је испоручено 335.144 m3 - око 27% мање него у прошлој години.

Преко ГМРС "Зворник" је испоручено 2.392.825 m3 - око 5,7% мање него у прошлој години.


Одржана друга сједница Управног одбора

Друга сједница новог сазива Управног одбора "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале одржана је дана 23.12.2019. године у сједишту Друштва у Палама.

Управни одбор је донио Одлуке о усвајању:

1. Правила и тарифа за прикључење на транспортни систем природног гаса,

2. Плана пословања Друштва за 2020. годину и

3. Плана пословања Друштва за период 2020 - 2022. године.