Свечано отварање нове пословне зграде

Миломир Драганић генерални директор "ГАС ПРОМЕТ" АД, Петар Ђокић министар енергетике и рударства Републике Српске и Душан Бајатовић генерални директор ЈП "Србијагас" су дана 09.06.2020. године у Палама, у присуству бројних личности из привредног и јавног живота, свечано отворили нову пословну зграду Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале. Објекат се налази у Улици Бошка Југовића број 18 на парцели укупне површине око 700 m2 а састоји од приземља и двије етаже укупне корисне површине око 460 m2.

 


Рјешење о давању сагласности на Правила и тарифе за прикључење на ТС

Управни одбор „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, на својој другој сједници одржаној на Палама дана 23.12.2019. године, донио је „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 134. редовној сједници одржаној 23.01.2020. године, донијела је Рјешење о давању сагласности на „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“.

Рјешење о давању сагласности


Транспортоване количине природног гаса у 2019. години

Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2019. години је транспортована укупна количина од 231.966.610 m3 природног гаса, што је за око 3,8% мање у односу на 2018. годину када је транспортовано 241.135.148 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 59.836.911 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 171.802.146 m3 и за кориснике у Републици Србији 327.553 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 175.343.151 m3, што је за око 2% више него у прошлој години.

Преко МРС "Алумина" је испоручено 46.236.569 m3 - 26% мање него у прошлој години.

Преко МС "КПГ станица" је испоручено 7.658.921 m3 - око 117% више него у прошлој години.

Преко МС "Индустријска зона" је испоручено 335.144 m3 - око 27% мање него у прошлој години.

Преко ГМРС "Зворник" је испоручено 2.392.825 m3 - око 5,7% мање него у прошлој години.


Одржана друга сједница Управног одбора

Друга сједница новог сазива Управног одбора "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале одржана је дана 23.12.2019. године у сједишту Друштва у Палама.

Управни одбор је донио Одлуке о усвајању:

1. Правила и тарифа за прикључење на транспортни систем природног гаса,

2. Плана пословања Друштва за 2020. годину и

3. Плана пословања Друштва за период 2020 - 2022. године.


Рјешење о давању сагласности на Правила о раду транспортног система

Управни одбор "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале, на својој првој сједници одржаној на Палама 23.09.2019. године, донио је "Правила о раду транспортног система природног гаса".

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 125. редовној сједници одржаној 24.10.2019. године, донијела је Рјешење о давању сагласности на "Правила о раду транспортног система природног гаса".

Сагласност на правила о раду