Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања ТС

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 04.03.2021. године, издала је Дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса Акционарском друштву "ГАС ПРОМЕТ" ПАЛЕ.

Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса


Цертификација оператера транспортног система природног гаса

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 18.11.2020. године, уз претходно прибављено Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице, донијела је рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ ПАЛЕ.

Рјешење о цертификацији "ГАС ПРОМЕТ" АД ПАЛЕ

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице (енг.)


Транспортоване количине природног гаса у 2020. години

Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2020. години је транспортована укупна количина од 211.803.835 m3 природног гаса, што је за око 8,7% мање у односу на 2019. годину када је транспортовано 231.966.610 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 39.048.110 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 172.396.292 m3 и за кориснике у Републици Србији 359.433 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 176.115.402 m3, што је за око 0,4% више него у прошлој години.

Преко МРС “Алумина” је испоручено 28.330.021 m3 – 38,7% мање него у прошлој години.

Преко МС “КПГ станица” је испоручено 4.395.941 m3 – око 42,6% мање него у прошлој години.

Преко МС “Индустријска зона” је испоручено 367.925 m3 – око 9,8% више него у прошлој години.

Преко ГМРС “Зворник" је испоручено 2.594.546 m3 – око 8,4% више него у прошлој години.


Потписан споразум о радном режиму

У складу са Одлуком Енергетске Заједнице број 2018/02/ПХЛГ-ЕнЦ, од 12.01.2018. "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале је потписало Споразум о радном режиму са сусједним оператором транспортног система "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад.

Споразум омогућава усклађеност у техничким, оперативним и комуникационим областима и већи степен интеграције услуга унутар Енергетске Заједнице.