Транспортни систем природног гаса


БиХ нема властитих налазишта природног гаса, те се све количине увозе из Русије, преко транспортних система Украјине, Мађарске и Србије. Тренутно постоји само један улаз гаса у БиХ и то у мјесту Шепак код Зворника.

Први потрошач природног гаса била је Фабрика глинице „Бирач“ у Зворнику 1979. године. Исте године завршена је изградња гасовода Зворник-Сарајево, те је и град Сарајево прикључен на гасоводни систем.

Капацитет транспортног система природног гаса је око 750 милиона Sm3/god, а пројектовани притисак је 50 bar. Гасовод је пројектован и изграђен према пропису ANSI B31.8, а квалитет материјала цијеви је API 5LX 52. Челичне цијеви су творнички предизоловане полиетиленом, а комплетан систем је покривен катодном заштитом.

„Гас Промет“ АД, Пале обавља дјелатност управљања транспортним системом природног гаса у Републици Српској.

Транспортни систем природног гаса у РС чине:

  • магистрални гасовод „Шепак – Каракај“ са БС „Шепак“ и прихватном чистачком станицом у Каракају
  • ППС „Каракај“ (три мјерне линије са ултразвучним мјерилима протока и регулаторима протока природног гаса)
  • ГМРС „Алумина“ (двије мјерно-регулационе линије за потребе фабрике глинице и трећа регулациона линија са МС „Индустријска зона“ за потребе потрошача у индустријској зони у Каракају)
  • МС „КПГ станица“ (излаз високог притиска за производњу компримираног природног гаса)
  • гасовод високог притиска „Каракај – Зворник“ са контролном МС „Каракај“
  • ГМРС „Зворник“ (снабдијева град Зворник и Мали Зворник у Србији; дистрибутер гаса у Зворнику је „Зворник-стан“ АД)
  • МС „Сарајево“ (снабдијева потрошаче у ФБиХ и град Источно Сарајево; дистрибутер гаса у Источном Сарајеву је „Сарајево-Гас“ АД)
  • магистрални гасовод „Каракај – Ентитетска граница са ФБиХ“ са отпремном чистачком станицом у Каракају и БС „Шековићи“

ШЕМА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА

Радни притисак транспортног система Републике Српске се креће од 30 до 45 bar.

„Гас Промет“ АД, Пале обавља дјелатност транспорта природног гаса на дионици магистралног гасовода „Шепак – Каракај“ и гасоводу високог притиска „Каракај – Зворник“, док на дионици магистралног гасовода „Каракај – Ентитетска граница са ФБиХ“ дјелатност транспорта обавља „Сарајево-Гас“ АД, Источно Сарајево.

На Ентитетској граници дјелатност транспорта преузима „БХ Гас“ д.о.о. Сарајево.