Стратегија


Тржиште природног гаса у Републици Српској је ограничено на уско подручје којим пролази транспортни гасовод. Потрошња природног гаса у РС је ниска. Највећи удио у потрошњи гаса има индустрија – око 91%. Република Српска нема својих извора природног гаса те је снабдијевање гасом у потпуности базирано на увозу (руски гас).

Да би се задовољиле будуће потребе за природним гасом, биће неопходно да се прошири и максимално искористи постојећи транспортни систем, а да се у исто вријеме изгради и нови магистрални гасовод.

С обзиром на повољан географски распоред већих насељених мјеста у Републици Српској, нови магистрални гасовод би требало градити у сјеверном дијелу Републике Српске, кроз Семберију, Посавину и Крајину.

Планирана нова тачка интерконекције би била код Бијељине и преко ње би се транспортни систем РС/БиХ повезао са транспортним системом Републике Србије. Тиме би се створила могућност снабдјевања природним гасом и из постојеће Украјинске руте, али и из Турског тока.