Расположиви капацитет система (у kWh) за четврти квартал 2023. године

УЛАЗ: ШЕПАК

(ТИ ЛОЗНИЦА)

ИЗЛАЗ 1:

ППС ЗВОРНИК 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС ЗВОРНИК 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС ШЕПАК

971.460.657
725.500.000
177.922.446
68.038.211

 

Максимални расположиви сатни капацитет система (kWh/дан) за четврти квартал 2023. године

Мјесец

УЛАЗ: ШЕПАК

(ТИ ЛОЗНИЦА)

ИЗЛАЗ 1:

ППС ЗВОРНИК 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС ЗВОРНИК 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС ШЕПАК

VII
3.411.902
972.308
1.922.733
516.861
VIII
3.411.902
972.308
1.922.733
516.861
IX
3.411.902
972.308
1.922.733
516.861