Расположиви капацитет система (у kWh) за трећи квартал 2024. године

УЛАЗ: ШЕПАК

(ТИ ЛОЗНИЦА)

ИЗЛАЗ 1:

ППС ЗВОРНИК 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС ЗВОРНИК 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС ШЕПАК

1.507.534.377
1.261.780.000
170.779.439
74.974.938

 

Максимални расположиви сатни капацитет система (kWh/дан) за трећи квартал 2024. године

Мјесец

УЛАЗ: ШЕПАК

(ТИ ЛОЗНИЦА)

ИЗЛАЗ 1:

ППС ЗВОРНИК 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС ЗВОРНИК 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС ШЕПАК

VII
13.451.356
10.991.762
1.942.733
516.861
VIII
13.451.356
10.991.762
1.942.733
516.861
IX
10.182.413
7.722.819
1.942.733
516.861