У складу са Одлуком Енергетске Заједнице број 2018/02/ПХЛГ-ЕнЦ, од 12.01.2018. „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале је потписало Споразум о радном режиму са сусједним оператором транспортног система „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад.

Споразум омогућава усклађеност у техничким, оперативним и комуникационим областима и већи степен интеграције услуга унутар Енергетске Заједнице.