Гас Промет


Одлуком Владе Републике Српске број 02/1-020-1505/98 од 29.07.1998 године основано је ОДП „Гас Промет“ Српско Сарајево, као државно предузеће за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса.

У 2005. години, након извршене власничке трансформације државног капитала, предузеће се организовало и регистровало као Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „Гас Промет“ Источно Сарајево – Пале.

Након усклађивања ђелатности са одредбама Закона о гасу промјењен је и назив предузећа у Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „Гас Промет“ Пале.

Власничка структура капитала у Друштву је слиједећа:

– ЈП „Србијагас“ 39,14%

– Акцијски фонд Републике Српске (државни капитал) 26,09%

– Пензиони резервни фонд 10%

– Фонд за реституцију Републике Српске 5%

– Инвестициони фондови и физичка лица 19,77%

Упркос потешкоћама, у протеклом периоду смо успјели обезбиједити сигуран и безбједан рад транспортног система природног гаса у Републици Српској ради континуалног снабдијевања Републике Српске и Босне и Херцеговине природним гасом. Бринули смо и о санацији и одржавању постојећег транспортног система, као и о развоју и ширењу гасне мреже у Републици Српској.

Као посебан успјех сматрамо наш допринос у доношењу Закона о гасу. Овим законом уређује се начин организовања, регулација и функционисање сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, начин обављања ђелатности производње, транспорта, дистрибуције, снабдијевања и складиштења природног гаса на територији Републике Српске.

Донијели смо „Правила о раду транспортног система природног гаса“ и „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“, као неопходне прописе за обављање енергетских ђелатности: транспорта и управљања транспортним системом.

Друштво посједује дозволе, издате од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, за обављање ђелатности:

– управљања системом за транспорт природног гаса
– транспорта природног гаса

Структуру запослених углавном чини високообразовани стручни кадар способан да води послове и испуњава све своје обавезе.