Органи Друштва:


 1. Скупштина акционара – као орган власника
 2. Управни одбор – као орган управљања
   • Тодоровић Александар, дипл. правник
   • Каран Јово, дипл. инг. маш.
   • Милановић Игор, дипл.ек.
 3. Директор – као орган пословођења
 4. Интерни ревизор

Генерални Директор

Драганић Миломир дипл.ек.

Извршни директор за економско-правне послове

Велетић Милан дипл.ек.

Извршни директор за техничке послове

Ашоња Горан дипл.инг.маш.