Унутрашња организација Друштва:


 1. Дирекција Друштва
 2. Сектор за техничке послове
  • Служба за транспорт
  • Служба за управљање транспортним системом
  • Служба за развој
 3. Сектор за економско-правне послове
  • Служба за финансијско-рачуноводствене и комерцијалне послове
  • Служба за правне, кадровске и опште послове