Унутрашња организација Друштва:


  1. Кабинет директора
  2. Сектор техничких послова
    • Служба за транспорт, управљање и развој транспортног система
    • Служба за одржавање и мјерења
  3. Сектор економских послова
    • Служба за финансијско-рачуноводствене и комерцијалне послове
  4. Служба за правне, кадровске и опште послове