Тарифни ставови


Цијена за оператера
транспортног система
Рјешење о одобрењу број:
01-542-10/14/Р-102-29
од 27.02.2015.
(Сл.гласник РС 25/15
од 02.04.2015.)
 

0,3350 KM/1000 Sm3

 

Цијена за коришћење
транспортног система
за дионицу Шепак-Каракај
Рјешење о одобрењу број:
01-3-23/18/Р-88-184
од 12.07.2018.
(Сл.гласник РС 78/18
од 22.08.2018.)
Шепак – Каракај
Цијена за коришћење
транспортног система
за дионицу Каракај-
мјерне и регулационе станице
Рјешење о одобрењу број:
01-286-12/18/Р-90-196
од 23.08.2018.
(Сл.гласник РС 85/18
од 13.09.2018.)
Каракај – мјерне и регулационе станице
Цијена за коришћење
транспортног система
за дионицу Каракај-Зворник
Рјешење о одобрењу број:
01-560-16/12/Р-61-52
од 18.04.2013.
(Сл.гласник РС 41/13
од 21.05.2013.)
Каракај – Зворник