Капацитети система за гасну годину Г+1

Технички капацитет система (у kWh) за 2022/2023. годину

 

УЗЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

ППС Зворник 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС Зворник 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС Шепак

7.665.000.000
6.000.600.000
1.357.800.000
306.600.000

 

Максимални технички дневни капацитет (у kWh/dan) за 2022/2023. година

 

Мјесец УЗЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

ППС Зворник 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС Зворник 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС Шепак

X 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
XII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
I 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
II 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
III 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IV 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
V 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VI 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
VIII 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000
IX 21.000.000 16.440.000 3.720.000 840.000

 

Расположиви капацитет система (у kWh) за 2022/2023. година

 

УЗЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

ППС Зворник 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС Зворник 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС Шепак

4.487.718.109
3.619.719.811
561.398.298
306.600.000

 

Максимални расположиви дневни капацитет (kWh/dan) за 2022/2023. годину

 

Мјесец УЗЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

ППС Зворник 1

ИЗЛАЗ 2:

ППС Зворник 2

ИЗЛАЗ 3:

МРС Шепак

X 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
XII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
I 3.343.935 40.513 63.818 35.000
II 3.343.935 40.513 63.818 35.000
III 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IV 3.343.935 40.513 63.818 35.000
V 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VI 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
VIII 3.343.935 40.513 63.818 35.000
IX 3.343.935 40.513 63.818 35.000