Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на сједници одржаној дана 04.03.2021. године, издала је Дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса Акционарском друштву „ГАС ПРОМЕТ“ ПАЛЕ.

Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса