Реализоване активности на побољшању транспортног система


 • Испитивање гасовода интелигентним крацером и отклањање недостатака
 • Интензивно мјерење подземног челичног гасовода (континуално мјерење потенцијала за испитивање катодне заштите челичног гасовода, одређивање мјеста и величине изолационих грешака, одређивање отпора изолационих прирубница, анализа земљишта код већих грешака изолације)
 • Санација перфорација на гасоводу
 • Замјена гасних котлова за предгријавање гаса
 • Замјена сакупљача кондензата на гасном чворишту “Каракај”
 • Замјена око 80 м цијеви на мјесту детектованих перфорација
 • Реконструкција регулационе у мјерно-регулациону станицу за “Алумина” д.о.о. са радном и резервном линијом (монтажа турбинских мјерила протока са коректорима запремине гаса)
 • Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазу за “Алумина” д.о.о.
 • Реконструкција ГМРС “Зворник” (пуштање у рад мјерне линије за љетну потрошњу на излазу за Зворник и реконструкција мјерног мјеста за Мали Зворник)
 • Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазима из ГМРС “Зворник”
 • Испитивање стања облоге гасовода “Каракај-Зворник”
 • Изградња обилазног вода на гасном чворишту “Каракај” којим је омогућено засебно мјерење на сваком излазу
 • Набавка и уградња хроматографа на гасном чворишту “Каракај”
 • Замјена измјењивача топлоте на ГМРС Алумина
 • Набавка одоризатора на ГМРС “Зворник”
 • Замјена регулатора притиска на свим регулационим линијама
 • Замјена циркулационих пумпи у котловници за предгријавање гаса
 • Замјена ознака (стационажа) на гасоводу “Шепак – Каракај”

План одржавања за 2024. годину


 • Унутрашње чишћење и снимање стања гасовода “Шепак – Каракај” интелигентним крацером
 • Санација постојећих “слабих” мјеста
 • Улагање у систем за даљинско праћење и управљање транспортним системом
 • Баждарење мјерене опреме на излазу за Алумину
 • Испитивање катодне заштите
 • Поправка оштећених стубића катодне заштите
 • Сервисирање гасних котлова за предгријавање гаса
 • Сервисирање циркулационих пумпи
 • Сервисирање електро ормара
 • Сервисирање регулатора притиска
 • Сервисирање гасног хроматографа
 • Баждарење сигурносних вентила (једном годишње)
 • Преглед трасе гасовода „Шепак-Каракај“ и „Каракај-Зворник“ (два пута годишње)
 • Сервисирање ПП апарата (два пута годишње)
 • Испитивање громобранских инсталација у гасним станицама (једном годишње)
 • Одржавање електроинсталација и расвјете
 • Одржавање зграда и дворишта