Реализоване активности на побољшању транспортног система


 • Испитивање гасовода интелигентним крацером и отклањање недостатака
 • Интензивно мјерење подземног челичног гасовода (континуално мјерење потенцијала за испитивање катодне заштите челичног гасовода, одређивање мјеста и величине изолационих грешака, одређивање отпора изолационих прирубница, анализа земљишта код већих грешака изолације)
 • Санација перфорација на гасоводу
 • Замјена гасних котлова за загријавање гаса
 • Ремонт измјењивача топлоте
 • Повезивање водоводне инсталације на градску мрежу у Каракају
 • Набавка одоризатора на ГМРС „Зворник“
 • Замјена сакупљача кондензата на ППС „Каракај“
 • Замјена око 80 m цијеви на мјесту детектованих перфорација
 • Реконструкција регулационе у мјерно-регулациону станицу за „Алумина“ д.о.о. са радном и резервном линијом (монтажа турбинских мјерила протока са коректорима запремине гаса)
 • Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазу за „Алумина“ д.о.о. Реконструкција ГМРС „Зворник“ (пуштање у рад мјерне линије за љетну потрошњу на излазу за Зворник и реконструкција мјерног мјеста за Мали Зворник)
 • Успостављање даљинског очитавања параметара транспорта на излазима из ГМРС „Зворник“
 • Испитивање стања облоге гасовода „Каракај-Зворник“
 • Изградња обилазног вода на ППС Каракај
 • Набавка и уградња хроматографа на ППС Каракај
 • Замјена измјењивача топлоте на ГМРС Алумина

План одржавања за 2022. годину


 • Улагање у систем за даљинско очитавање и управљање
 • Баждарење мјерила протока гаса на излазу за компресорску станицу
 • Чишћење трасе гасовода „Шепак-Каракај“
 • Испитивање катодне заштите
 • Поправка оштећених стубића катодне заштите
 • Сервисирање гасних котлова за загријавање гаса
 • Сервисирање циркулационих пумпи
 • Сервисирање електро ормара
 • Баждарење сигурносних вентила (једном годишње)
 • Преглед трасе гасовода „Шепак-Каракај“ и „Каракај-Зворник“ (два пута годишње)
 • Сервисирање ПП апарата (два пута годишње)
 • Испитивање громобранских инсталација у гасним станицама (једном годишње)
 • Одржавање електроинсталација и расвјете
 • Одржавање зграда и дворишта