Наши циљеви


  • Развој модерне, снажне и респектабилне компаније у региону
  • Развој гасоводне инфраструктуре РС и БиХ
  • Ревитализација постојеће гасоводне инфраструктуре
  • Повезивање са системима сусједних земаља
  • Повећање сигурности снабдијевања тржишта
  • Побољшање система надзора и управљања гасним системом
  • Праћење развоја нових технологија на свјетском тржишту
  • Хармонизација законске и техничке регулативе
  • Спровођење Европских Директива за гас
  • Либерализација тржишта