Технички капацитет система (у Sm3) зa 2024/2025. годину

 

УЛАЗ:

ШЕПАК

IZLAZ 1:

КЛАДАЊ

IZLAZ 2:

КАРАКАЈ

IZLAZ 3:

ЗВОРНИК

710.040.000 585.600.000 109.800.000 14.640.000

 

Максимални технички дневни капацитет (Sm3/dan) зa 2024/2025. годину

 

Мјесец УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

X 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
I 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
II 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
III 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IV 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
V 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VIII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IX 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000

 

Расположиви капацитет система (у Sm3) зa 2023/2024. годину

 

УЛАЗ:

ШЕПАК

IZLAZ 1:

КЛАДАЊ

IZLAZ 2:

КАРАКАЈ

IZLAZ 3:

ЗВОРНИК

710.040.000 585.600.000 109.800.000 14.640.000

Максимални расположиви дневни капацитет (Sm3/dan) зa 2024/2025. годину

 

Мјесец УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

X 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
XII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
I 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
II 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
III 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IV 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
V 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VI 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
VIII 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000
IX 1.940.000 1.600.000 300.000 40.000