Godišnja Skupština akcionara “GAS PROMET” AD Pale održaće se dana 30.06.2020. godine u prostorijama Društva u Palama u Ulici Boška Jugovića 18 sa početkom u 12:00 časova.

Pozivaju se svi akcionari – fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara