Preko transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj u protekloj 2020. godini je transportovana ukupna količina od 211.803.835 m3 prirodnog gasa, što je za oko 8,7% manje u odnosu na 2019. godinu kada je transportovano 231.966.610 m3.

Od ukupno transportovanih količina za korisnike u Republici Srpskoj je isporučeno 39.048.110 m3, za korisnike u Federaciji BiH 172.396.292 m3 i za korisnike u Republici Srbiji 359.433 m3.

Preko MS „Sarajevo“ za korisnike u F BiH i Istočnom Sarajevu je isporučeno 176.115.402 m3, što je za oko 0,4% više nego u prošloj godini.

Preko MRS “Alumina” je isporučeno 28.330.021 m3 – 38,7% manje nego u prošloj godini.

Preko MS “KPG stanica” je isporučeno 4.395.941 m3 – oko 42,6% manje nego u prošloj godini.

Preko MS “Industrijska zona” je isporučeno 367.925 m3 – oko 9,8% više nego u prošloj godini.

Preko GMRS “Zvornik” je isporučeno 2.594.546 m3 – oko 8,4% više nego u prošloj godini.