Preko transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj u protekloj 2019. godini je transportovana ukupna količina od 231.966.610 m3 prirodnog gasa, što je za oko 3,8% manje u odnosu na 2018. godinu kada je transportovano 241.135.148 m3.

Od ukupno transportovanih količina za korisnike u Republici Srpskoj je isporučeno 59.836.911 m3, za korisnike u Federaciji BiH 171.802.146 m3 i za korisnike u Republici Srbiji 327.553 m3.

Preko MS „Sarajevo“ za korisnike u F BiH i Istočnom Sarajevu je isporučeno 175.343.151 m3, što je za oko 2% više nego u prošloj godini.

Preko MRS “Alumina” je isporučeno 46.236.569 m3 – 26% manje nego u prošloj godini.

Preko MS “KPG stanica” je isporučeno 7.658.921 m3 – oko 117% više nego u prošloj godini.

Preko MS “Industrijska zona” je isporučeno 335.144 m3 – oko 27% manje nego u prošloj godini.

Preko GMRS “Zvornik” je isporučeno 2.392.825 m3 – oko 5,7% manje nego u prošloj godini.