Godišnja Skupština akcionara „GAS PROMET“ AD Pale održaće se u utorak 29.06.2021. godine u prostorijama Društva u Palama u ul. Boška Jugovića br. 18 sa početkom u 12:00 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici imaće svi akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra o stanju akcija na dan 19.06.2021. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara