Prva sjednica novog saziva Upravnog odbora “GAS PROMET” AD Pale održana je dana 23.09.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je konstituisan Upravni odbor.

Donesena je Odluka o usvojanju Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa.

Usvojeni su Finansijski izvještaji i Informacija o poslovanju Društva za period 01.01.-30.06.2019. godine.