Druga sjednica novog saziva Upravnog odbora “GAS PROMET” AD Pale održana je dana 23.12.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Upravni odbor je donio Odluke o usvajanju:

1. Pravila i tarifa za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa,

2. Plana poslovanja Društva za 2020. godinu i

3. Plana poslovanja Društva za period 2020 – 2022. godine.