Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na TS

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj drugoj sjednici održanoj na Palama dana 23.12.2019. godine, donio je „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 134. redovnoj sjednici održanoj 23.01.2020. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa“.

Saglasnost na pravila za priključenje


Transportovane količine prirodnog gasa u 2019. godini

Preko transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj u protekloj 2019. godini je transportovana ukupna količina od 231.966.610 m3 prirodnog gasa, što je za oko 3,8% manje u odnosu na 2018. godinu kada je transportovano 241.135.148 m3.

Od ukupno transportovanih količina za korisnike u Republici Srpskoj je isporučeno 59.836.911 m3, za korisnike u Federaciji BiH 171.802.146 m3 i za korisnike u Republici Srbiji 327.553 m3.

Preko MS „Sarajevo“ za korisnike u F BiH i Istočnom Sarajevu je isporučeno 175.343.151 m3, što je za oko 2% više nego u prošloj godini.

Preko MRS "Alumina" je isporučeno 46.236.569 m3 - 26% manje nego u prošloj godini.

Preko MS "KPG stanica" je isporučeno 7.658.921 m3 - oko 117% više nego u prošloj godini.

Preko MS "Industrijska zona" je isporučeno 335.144 m3 - oko 27% manje nego u prošloj godini.

Preko GMRS "Zvornik" je isporučeno 2.392.825 m3 - oko 5,7% manje nego u prošloj godini.


Održana druga sjednica Upravnog odbora

Druga sjednica novog saziva Upravnog odbora "GAS PROMET" AD Pale održana je dana 23.12.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Upravni odbor je donio Odluke o usvajanju:

1. Pravila i tarifa za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa,

2. Plana poslovanja Društva za 2020. godinu i

3. Plana poslovanja Društva za period 2020 - 2022. godine.


Rješenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema

Upravni odbor „GAS PROMET“ AD Pale, na svojoj prvoj sjednici održanoj na Palama dana 23.09.2019. godine, donio je „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 125. redovnoj sjednici održanoj 24.10.2019. godine, donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“.

Saglasnost na pravila o radu


Održana prva sjednica Upravnog odbora

Prva sjednica novog saziva Upravnog odbora "GAS PROMET" AD Pale održana je dana 23.09.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je konstituisan Upravni odbor.

Donesena je Odluka o usvojanju Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa.

Usvojeni su Finansijski izvještaji i Informacija o poslovanju Društva za period 01.01.-30.06.2019. godine.