Обавјештавамо кориснике система и јавност да смо дана 31.08.2022. године код  Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске поднијели Захтјев за одобрење тарифе за приступ транспортном систему природног гаса.

Обавјештење о поднијетом захтјеву