Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2019. години је транспортована укупна количина од 231.966.610 m3 природног гаса, што је за око 3,8% мање у односу на 2018. годину када је транспортовано 241.135.148 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 59.836.911 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 171.802.146 m3 и за кориснике у Републици Србији 327.553 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 175.343.151 m3, што је за око 2% више него у прошлој години.

Преко МРС „Алумина“ је испоручено 46.236.569 m3 – 26% мање него у прошлој години.

Преко МС „КПГ станица“ је испоручено 7.658.921 m3 – око 117% више него у прошлој години.

Преко МС „Индустријска зона“ је испоручено 335.144 m3 – око 27% мање него у прошлој години.

Преко ГМРС „Зворник“ је испоручено 2.392.825 m3 – око 5,7% мање него у прошлој години.