Преко транспортног система природног гаса у Републици Српској у протеклој 2020. години је транспортована укупна количина од 211.803.835 m3 природног гаса, што је за око 8,7% мање у односу на 2019. годину када је транспортовано 231.966.610 m3.

Од укупно транспортованих количина за кориснике у Републици Српској је испоручено 39.048.110 m3, за кориснике у Федерацији БиХ 172.396.292 m3 и за кориснике у Републици Србији 359.433 m3.

Преко МС „Сарајево“ за кориснике у Ф БиХ и Источном Сарајеву је испоручено 176.115.402 m3, што је за око 0,4% више него у прошлој години.

Преко МРС “Алумина” је испоручено 28.330.021 m3 – 38,7% мање него у прошлој години.

Преко МС “КПГ станица” је испоручено 4.395.941 m3 – око 42,6% мање него у прошлој години.

Преко МС “Индустријска зона” је испоручено 367.925 m3 – око 9,8% више него у прошлој години.

Преко ГМРС “Зворник“ је испоручено 2.594.546 m3 – око 8,4% више него у прошлој години.