Годишња Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале одржаће се у уторак 29.06.2021. године у просторијама Друштва у Палама у ул. Бошка Југовића бр. 18 са почетком у 12:00 часова.

Право учешћа и право гласа на сједници имаће сви акционари на основу извјештаја Централног регистра о стању акција на дан 19.06.2021. године, лично, путем заступника или пуномоћника.

Позив за годишњу Скупштину акционара