Дана 23.05.2022. године у просторијама Друштва одржана је редовна Годишња Скупштина акционара “Гас Промет” АД Пале и донесене сљедеће одлуке:

Одлука о усвајању Записника,
Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2021. годину,
Одлука о усвајању Финансијских извјештаја за 2021.годину,
Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2021.години,
Одлука о расподјели оствареног добитка,
Одлука о расподјели оствареног добитка 2
Одлука о усвајању извјештаја о раду Управног одбора.