„Гас Промет“ АД, као оператер транспортног система природног гаса, подсјећа потенцијалне кориснике да је крајњи рок за достављање Захтјева за приступ транспортном систему 30. јун 2021. године.

Подаци о расположивом техничком капацитету транспортног система природног гаса су доступни на овој страници, под „корисници/годишњи капацитети“.

Након достављања Захтјева за приступ, у складу са Правилима о раду транспортног система природног гаса, корисницима ће бити одобрени транспортни капацитети и потписани уговори о приступу и коришћењу транспортног система.

За Захтјеве који буду поднешени након наведеног рока, транспортни капацитет се може одобрити само на прекидној основи.

Образац захтјева за приступ можете преузети на овој страници, под „корисници/приступ систему“.