Odobreni tarifni stavovi

Cijena za operatera

transportnog sistema

Rješenje o odobrenju broj:

01-542-10/14/R-102-29

od 27.02.2015.

 

0,3350 KM/1000 Sm3


Cijena za korišćenje

transportnog sistema

za dionicu Šepak-Karakaj

Rješenje o odobrenju broj:

01-3-23/18/R-88-184

od 12.07.2018.

 

Šepak - Karakaj


Cijena za korišćenje transportnog

sistema za dionicu Karakaj

mjerne i regulacione stanice

Rješenje o odobrenju broj:

01-286-12/18/R-90-196

od 23.08.2018.

Karakaj mjerne i

regulacione stanice

Cijene za korišćenje

transportnog sistema

za dionicu Karakaj-Zvornik

Rješenje o odobrenju broj:

01-560-16/12/R-61-52

od 18.04.2013.

 

Karakaj - Zvornik


Troškovi priključenja

na transportni sistem