Održana vanredna Skupština akcionara

Vanredna Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održana je dana 08.05.2019. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 12.00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 07.09.2019. godine,

2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale i

3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale.

Na sjednici je predstavljena i informacija o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.