Potpisan ugovor između Srbijagasa i Gas Prometa

Generalni direktori JP "Srbijagas" Dušan Bajatović, "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo-Pale Milomir Draganić i direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Snežana Vujnić potpisali su dana 11.03.2019. godine u Banjaluci ugovor o uređenju imovinsko-pravnih odnosa, statusno-pravnih pitanja i ulaganja kapitala u preduzeće "Gas Promet" AD, čime je rješen dugogodišnji problem vlasništva nad imovinom.

Potpisivanjem ugovora JP "Srbijagas" je postao najveći pojedinačni vlasnik akcija "Gas Promet"AD Istočno Sarajevo-Pale sa 39,14%. Ostali akcionari su: Akcijski fond Republike Srpske sa 26,09%, Penzioni rezervni fond sa 10%, Fond za restituciju 5%, a ostali fondovi i fizička lica 19,77% akcija.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.