Transportovane količine prirodnog gasa u 2017. godini

Kroz transportni sistem prirodnog gasa u Republici Srpskoj u protekloj 2017. godini je transportovana ukupna količina od 241.187.085 Sm3 prirodnog gasa, što je u poređenju sa 2016. godinom kada je transportovano 221.683.658 Sm3, više za oko 8,8%.

Od ukupno transportovanih količina za korisnike u Republici Srpskoj je isporučeno 68.726.253 Sm3, za korisnike u Federaciji BiH 172.049.945 Sm3 i za korisnike u Republici Srbiji 410.887 Sm3.

Preko MS „Sarajevo“ za korisnike u F BiH i Istočnom Sarajevu je isporučeno 175.513.338 Sm3, što je za oko 7,4% više nego u prošloj godini.

Preko MRS "Alumina" je isporučeno 62.593.046 Sm3, što je za oko 13,2% više nego u prošloj godini.

Preko MS "Industrijska zona" je isporučeno 390.748 Sm3, što je za oko 8,8% manje nego u prošloj godini.

Preko GMRS "Zvornik" je isporučeno 2.689.953 Sm3, što je za oko 4,1% više nego u prošloj godini.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.