Izgradnja i priključenje KPG stanice

"Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale, u svojstvu operatora transportnog sistema za prirodni gas u Republici Srpskoj, 10.03.2017. godine donio je Rješenje o odobrenju priključenja na izlaz iz transportnog sistema, kojim je investitoru "Alumina" d.o.o., Zvornik odobreno priključenje kompresorske stanice za proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa.

Rješenjem su određeni: mjesto priključenja, tehnički uslovi za priključenje i postupci i uslovi za povezivanje na transportni sistem.

 

KPG stanica će se graditi u krugu fabrike "Alumina" d.o.o., Zvornik, a priključenje će se izvršiti na gasnom čvorištu u Karakaju. Iza priključnog zapornog organa izgradiće se dvolinijska mjerna stanica (radna i rezervna linija), koja će na izlazu iz transportnog sistema obezbijediti precizno mjerenje utrošenih količina prirodnog gasa u svim režimima rada KPG stanice. KPG stanica će se sastojati od šest kompresora, svaki sa maksimalnim kapacitetom od 2.700 Sm3/h.

Priključne dionice i gasovod od izlazne protivpožarne šahte do KPG stanice biće izgrađeni od predizolovanih čeličnih cijevi Ø168,3x7,1mm. Gasovod će se izgraditi u zaštitnom pojasu postojećeg gasovoda za "Alumina" d.o.o., u skladu sa odredbama "Pravilnika o tehničkim uslovima i normativima za bezbjedan transport gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i gasovodima za međunarodni transport" ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/2016) i drugim tehničkim propisima i standardima.

Odobreni maksimalni priključni kapacitet iznosi 16.000 Sm3/h, sa maksimalnom dnevnom potrošnjom od 200.000 Sm3.

Predviđeni početak rada kompresorske stanice je jun 2017. godine.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.