Osnovni podaci

Odlukom Vlade Republike Srpske broj 02/1-020-1505/98 od 29.07.1998 godine osnovano je ODP „Gas Promet“ Srpsko Sarajevo, kao državno preduzeće za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa.
„Gas Promet“ Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa, Istočno Sarajevo-Pale organizovano je nakon izvršene vlasničke transformacije državnog kapitala, s tim što državni kapital i dalje ima većinsko učešće u ukupnom kapitalu, a nalazimo se i na spisku preduzeća koja su obuhvaćena Odlukom Vlade o određivanju preduzeća od strateškog značaja.
„Gas Promet“ Akcionarsko društvo, Istočno Sarajevo-Pale je pravni sljedbenik ODP „Gas Promet“ Srpsko Sarajevo.

Vlasnička struktura kapitala u Društvu je slijedeća:

- JP "Srbijagas" 39,14%

- Akcijski fond Republike Srpske (državni kapital) 26,09%
- Penzioni rezervni fond 10%
- Fond za restituciju Republike Srpske 5%
- Investicioni fondovi i fizička lica 19,77%

Uprkos poteškoćama, u proteklom periodu smo uspjeli obezbijediti uslove za kontinualno snabdijevanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prirodnim gasom. Brinuli smo i o sanaciji i održavanju postojećeg transportnog sistema, kao i o razvoju i širenju gasne mreže u Republici Srpskoj.

Kao poseban uspjeh smatramo naš doprinos u donošenju Zakona o gasu. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, način obavljanja djelatnosti proizvodnje, transporta, distribucije, snabdijevanja i skladištenja prirodnog gasa na teritoriji Republike Srpske.

Donijeli smo „Pravila rada transportne mreže prirodnog gasa u Republici Srpskoj“, kao neophodan propis za obavljanje energetskih djelatnosti: transporta i upravljanja transportnim sistemom.

Društvo posjeduje dozvole, izdate od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, za obavljanje djelatnosti:

- upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa
- transporta prirodnog gasa

Strukturu zaposlenih uglavnom čini visokoobrazovani stručni kadar sposoban da vodi poslove i ispunjava sve svoje obaveze.

- JP "Srbijagas" 39,14%

- Akcijski fond Republike Srpske (državni kapital) 26,09%
- Penzioni rezervni fond 10%
- Fond za restituciju Republike Srpske 5%
- Investicioni fondovi i fizička lica 19,77%

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.