Organizacija Društva

Unutrašnju organizaciju Društva čine:

1. Direkcija Društva


2. Sektor za tehničke poslove

2.1. Služba za transport
2.2. Služba za upravljanje transportnim sistemom
2.3. Služba za razvoj

3. Sektor za ekonomsko-pravne poslove

3.1. Služba za finansijsko-računovodstvene i komercijalne poslove
3.2. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove