Balansiranje i debalans sistema

Pod balansiranjem se smatra jednostruka i kratkoročna intervencija, tj. isporuka gasa iz količina akumuliranih u gasnoj mreži, uz preduslov da postoji mogućnost da se tokom narednog dana nadoknade predmetne količine i dovede transportni sistem u stabilno stanje.

Eventualna raspoloživost gasa za balansiranje odrediti će se u zavisnosti od stabilnosti i tehničkih mogućnosti sistema, i korisnici će biti obavješteni o tome na ovom internet sajtu.

Debalans na sistemu nastaje kada je potrošnja na izlazima iz gasovodnog transportnog sistema veća od raspoloživih količina na ulazima u gasovodni transportni sistem.

Arhiva dana za koje je proglašen debalans sistema:

Datum

Opis

23.09.2010.

Obustavljen protok gasa na ulazu u transportni sistem zbog radova na sanaciji detektovanih perforacija na gasovodu i zamjene kondenz lonca. Korisnici su koristili gas akumuliran u transportnoj mreži. Tokom narednog dana transportni sistem je doveden u stabilno stanje.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.