Transportni sistem prirodnog gasa u RS

„Gas Promet“ AD, Istočno Sarajevo obavlja djelatnost upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa u Republici Srpskoj.

Transportni sistem prirodnog gasa u RS čine:

- magistralni gasovod „Šepak – Karakaj“ sa BS „Šepak“ i prihvatnom čistačkom stanicom u Karakaju

- PPS „Karakaj“ (mjeri sve količine prirodnog gasa koje ulaze u BiH)

- GMRS „Birač“ (dva posebna gasna postrojenja: Regulaciona stanica i Mjerna stanica; snabdijeva FG „Birač“ i Industrijsku zonu „Karakaj“)

- gasovod visokog pritiska „Karakaj – Zvornik“ sa BS „Karakaj“

- GMRS „Zvornik“ (snabdijeva Mali Zvornik u Srbiji i grad Zvornik; distributer gasa u Zvorniku je „Zvornik-stan“ AD)

- MS „Sarajevo“ (snabdijeva potrošače u FBiH i grad Istočno Sarajevo; distributer gasa u Istočnom Sarajevu je „Sarajevo-Gas“ AD)

- magistralni gasovod „Karakaj – Entitetska granica“ sa BS „Šekovići“ i otpremnom čistačkom stanicom u Karakaju

Detaljnije o mjernim mjestima

„Gas Promet“ AD, Istočno Sarajevo obavlja djelatnost transporta prirodnog gasa na teritoriji opštine Zvornik, dok na magistralnom gasovodu ka Sarajevu (sa MS „Sarajevo“) djelatnost transporta obavlja „Sarajevo-Gas“ AD, Istočno Sarajevo.

Na Entitetskoj granici djelatnost transporta preuzima „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.