Karakteristike potrošnje

Potrošnja prirodnog gasa

Potrošnja prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini 1990 godine iznosila je 610 miliona Sm3. U godinama neposredno poslije rata potrošnja se kretala u granicama od 150 do 200 miliona Sm3, što je najvećim dijelom posljedica nemogućnosti pokretanja ratom razorene privrede. U zadnjoj dekadi potrošnja je značajno rasla i kretala se u granicama od 300 do 380 miliona Sm3, da bi u poslednjih nekoliko godina ponovo došlo do pada potrošnje na nešto više od 200 miliona Sm3 ( 230 miliona Sm3 u 2009 godini).

Potrošnja u BiH (u milionima Sm3)

U Republici Srpskoj industrijski potrošači su FG „Birač“ i Industrijska zona „Karakaj“. Široka potrošnja postoji samo u Istočnom Sarajevu i Zvorniku. Ukupna potrošnja prirodnog gasa u Republici Srpskoj u najvećoj mjeri zavisi od potrošnje FG „Birač“, kao najvećeg potrošača.

Potrošnja po Entitetima (u milionima Sm3)

Struktura potrošnje

U predratnom periodu u strukturi potrošnje prirodnog gasa u BiH industrija je, kao konstantan potrošač, bila zastupljena sa približno 85%. Nakon rata ovaj odnos se promijenio u izrazitu korist sektora široke potrošnje i centralnih toplifikacionih sistema.

U Republici Srpskoj ovaj odnos nije toliko izražen, kao u Federaciji BiH, zbog veoma malog sektora široke potrošnje.

Struktura potrošnje u Republici Srpskoj

Sezonske varijacije

Promjena u strukturi potrošnje u BiH, odnosno pad potrošnje u industrijskom, a porast u sektoru široke potrošnje dovela je do pojave izrazitih sezonskih varijacija. Ove sezonske varijacije su jedva vidljive u Republici Srpskoj.

Sezonske varijacije potrošnje u BiH (u milionima Sm3)


Sezonske varijacije potrošnje u Republici Srpskoj (u milionima Sm3)

Napomena:

Sezonska potrošnja je data kao prosječna vrijednost potrošnje u periodu od zadnjih pet godina, da bi se anulirao uticaj promjenljive potrošnje industrijskih potrošača, zbog učestalih zastoja u njihovim proizvodnim procesima.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.