Održana Godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 05 jul 2018 14:00

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2017. godinu održana je dana 28.06.2018. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 05.09.2017. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora